2561, Exchange, Broker, Dealer, Advisory Service, Fund Manager​), วีดีโอเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย, ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange), บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม NDAX is the absolute #1 best choice for Canadians looking to buy/trade Bitcoins or other cryptocurrency. Featuring instant withdrawals and deposits to Thai Baht. Digital Asset Digital Asset: Our recommended description for this emerging asset class. I've used just about every other Canadian exchange out there and can honestly say NDAX is the best. This company runs on the utmost integrity. Our industry-leading matching engine supports FIX and REST API integration. The exchange recently made headlines for being among the first to suspend XRP trading after the US regulator’s lawsuit. Transfers between accounts and to accounts of third parties, deposit/withdraw from linked debit cards including payments to third parties. Brokerage Software. The Stock Exchange of Thailand (SET) will launch a digital asset trading platform in the second half of 2021 to allow trading on all types of digital token assets excluding cryptocurrencies. We all work soo very hard for our money and want to be sure it's safe when entering this space,... Best exchange in Canada hands down. You can even set up recurring buys on assets like Bitcoin, Ethereum, and eight other coins so you can invest in cryptocurrency on your own schedule. Exchanges may accept credit card payments, wire transfers or other forms of payment in exchange for digital currencies or cryptocurrencies. I'm impressed. คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด. SIX Digital Exchange and SBI Digital Asset Holdings Co. plan to create an exchange for digital assets that’s based in Singapore and will start operation by 2022. Thai Stock Exchange Launching Digital Asset Trading in H2, Cryptos Excluded The Stock Exchange of Thailand (SET) is launching a trading platform for digital assets in the second half of 2021. Highly recommended! Our exchange makes it easy and safe for you to buy and sell cryptocurrencies at the best prices. Trade Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), and more for USD, EUR, and GBP. Enterprise digital asset wallet & custody software. It was held in parallel to the G20 Leader’s Summit, bringing together leading digital asset exchanges, key … Resfinex is a digital asset trading platform for ERC20 tokens, focus on providing the highest level of security, transparency and customer service. Crypto Exempted From SET’s Planned Trading Platform According to the Bangkok Post on Wednesday (Jan. 20, 2021) the Stock Exchange of Thailand (SET) announced plans to launch a digital assets trading platform. คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด​, 1. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ตอน 1, สำหรับบุคลากรธุรกิจตลาดทุน (FM/IC/IP/Analyst). สินทรัพย์ดิจิทัล - ภาพรวม​​, รู้จัก พ.ร.ก. * หมายเหตุ: บริษัท บิทคอยน์ จำกัด ได้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ bx.in.th ในเช้าวันที่ 2 ก.ย. BitMax: global digital asset trading platform; exchange for Bitcoin and other crypto coins & tokens; innovator of staking, margin & derivative trading product. GBX Digital Asset Exchange (GBX-DAX) Buy and sell with confidence on the next-generation digital asset exchange. the philippine digital asset exchange Buy and sell Bitcoin, Ether, XRP, and other cryptocurrencies. Fastest money transfers, cheap fees, and great customer service. Mine’s high-performance trading platform is designed for the beginner and built for the expert. ShuBao is a digital asset exchange platform built with Huobi Cloud technology and currently offers trading and investment of more than 100 digital asset pairs … Proper diligence and sound judgement should be used in evaluating the risks associated with these activities. A paradigm shift has occurred with the introduction of crypto assets to the financial world; National Digital Asset Exchange Inc. (NDAX) is here to safely and securely guide Canada forward. The support is the best in the industry. According to the SET, cryptocurrencies do not meet its product qualifications and could facilitate money laundering, while causing harm to the bourse’s image as a “high trust” exchange. 1/2019 - Proposed Regulatory Framework for the Issuance of Digital Assets Through Initial Coin Offerins (ICOs) List of Registered Digital Asset Exchanges Capital Markets And Services (Prescription Of Securities) (Digital Currency And Digital Token) Order 2019 She opened a trading account using a small amount of money with a Thai digital asset exchange … Full-stack platform enabling brokerages to offer access to next generation asset classes. Support for hundreds of cryptocurrencies & digital assets. The upcoming… After all fees they are the cheapest and their customer service is top notch. Public Consultation Paper No. Disclaimer: Bitcoin and digital asset prices are volatile and fluctuate day-to-day. สินทรัพย์ดิจิทัล - การให้บริการเป็นตัวกลาง​, ไขข้อข้องใจ พ.ร.ก. Excellent customer support. ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. The Digital Asset Platform uses Distributed Ledger Technology to allow the ... the exchange of escrowed value according to predetermined rules based on predefined inputs. Digital currency exchange for the real world. That’s a fancy way of saying that your digital assets are locked up tight and will be there when you want them. Liquidity mining, also referred to as yield farming, is the act or process of offering liquidity through digital currencies to decentralized exchanges (DEXs). The NDAX mobile app makes it simple to sign up, fund your account, and start trading on-the-go from any iOS or Android device.*. Create an account in minutes and quickly transfer funds with free deposits, Instantly buy a number of crypto assets with low 0.2% trading fees, Buy, sell and trade on our secure exchange and track your portfolio’s growth, Adherence to Canada’s highest security standards, Compliance with Canadian banking regulations, Insurance protection for assets in hot and cold storage. 2562 ว่า ได้ตัดสินใจยุติบทบาทการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการให้บริการด้านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Asset Wallet) เนื่องจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจในทางอื่น ๆ แทนการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนั้น ภายหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2562 ลูกค้าจะไม่สามารถทำการซื้อขาย, แลกเปลี่ยน (เทรดดิ้ง) ผ่านเว็บไซต์ bx.in.th ได้อีกต่อไป และบริษัทอยู่ระหว่างปฏิบัติตามขั้นตอนการคืนใบอนุญาตกับ ก.ล.ต. Bakkt Holdings, LLC (“Bakkt”), the transformative digital asset marketplace launched in 2018 by Intercontinental Exchange, Inc. (“ICE”) and a marquee You can even set up recurring buys on assets like Bitcoin, Ethereum, and eight other coins so you can invest in cryptocurrency on your own schedule. Our team of knowledgeable customer support representatives are standing by 24/7 to answer any questions that you may have. NDAX was built to simplify cryptocurrency trading. Satang Pro is the only digital asset exchange application in Thailand to be ISO 27001:2013 certified. Huobi Labuan is a digital asset exchange platform built with Huobi Cloud technology and currently offers trading and investment of more than 100 digital asset pairs … The first regulated and most trusted digital asset exchange in Thailand. Digital Asset Exchange: Whether you are a professional or active trader, our exchange has you covered to execute on your strategies. ​ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีตาม, สังกัดอยู่ ซึ่งสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีนั้น​, รู้จัก พ.ร.ก. NDAX was developed with the high quality, security and compliance standards both retail clients expect and institutional clients require. NDAX holds a majority of user funds in an offline, multi-signature wallet. IDAXA was established during the V20 summit (v20.io) in Osaka, Japan – a two-day industry summit for the world’s leading Virtual Asset Service Providers (VASPs). The digitized assets are then packaged into smart contracts that rapidly get deployed across jurisdictions and markets. Took about an hour due to my bank taking a while to send the eTransfer but everything went through smoothly and successfully. Following the coming into force of the Capital Markets and Services (Prescription of … Exchange, Broker, Dealer, Advisory Service, Fund Manager​, รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอและยังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกใหม่ หรือผู้ที่สำนักงานเคยออกข่าวว่าต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อถูกเชิญชวนให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล, รายชื่อบุคคล/เว็บไซต์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต​, ​Summary of the Emergency Decree on Digital Asset Businesses B.E. Easily deposit funds via Coinbase, bank transfer, wire transfer, or cryptocurrency wallet. Digital Asset Exchange Coinbase to Disable Margin Trading as Response to New CFTC Guidance Coinbase Pro will be Adding Wrapped Bitcoin (WBTC) as New Crypto Trading Option Cannot emphasize how amazing this exchange is. SaBi is a digital asset exchange platform built with Huobi Cloud technology and currently offers trading and investment of more than 100 digital asset pairs including OTC trading, crypto-to-crypto trading, etc. Our platform features secure digital asset storage, multiple funding methods, and same-day deposit and withdrawal settlements, leaving you free to focus on trading, tracking, and managing your crypto portfolio. Support for FIX API and REST API. Thailand’s stock exchange is preparing to launch a new trading platform that would not include cryptocurrencies. Beginners can quickly buy and sell 10 different cryptocurrencies on our intuitive platform, while experienced or professional traders can take advantage of our advanced features and trading tools. Exchange Software. Simex is a multifunctional online international digital asset management, investment, and trading platform. In less than 1 business day I was verified for a new account. Based in Calgary, AB where I live, and backed by a Canadian Bank, why bother transferring your funds through third parties to get it to binance and others. Wow! The platfarm and support team are amazing. 2561​, ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal), ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange, Broker, Dealer, Advisory Service, Fund Manager​) ​​, ​บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด, ​บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม ให้ความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน (รายชื่อผู้สอบบัญชี)​, 2. แจ้งความคืบหน้ากรณีลูกค้าทยอยถอนทรัพย์สินจาก, ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker), ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digit, 1. ​บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม ​ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีตาม 1 สังกัดอยู่ ซึ่งสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีนั้น​ ​, Exchange, Broker, Dealer, Advisory Service, Fund Manager, รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอและยังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกใหม่, หรือผู้ที่สำนักงานเคยออกข่าวว่าต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อถูกเชิญชวนให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล, ที่ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต​, ​Summary of the Emergency Decree on Digital Asset Businesses B.E. HuobiX is a digital asset exchange platform built with Huobi Cloud technology and currently offers trading and investment of more than 100 digital asset pairs … Exchange, Broker, Dealer; ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) Trading digital assets may be considered a high-risk activity. The Stock Exchange of Thailand (SET) announced in October that it will launch the digital asset exchange using the blockchain-based payment technology from KBank’s technology arm Kasikorn Business-Technology Group. The Swiss National Bank, The Bank for International Settlements’ Innovation Hub (BISIH) Swiss Centre, and SIX Digital Exchange have published the Helvetia report, a two proofs-of-concepts experiment using “near-live” systems to settle digital assets on a distributed ledger with central bank money. She cites her own experience in digital asset investment as an example. Wallet Solutions. Introducing EQUOS, a trusted institutional-grade digital currency exchange built for professional and individual investors alike. CoinShares, one of the earliest digital asset investing firms, said on Tuesday it had launched an exchange-traded Bitcoin product.. MidChains is an upcoming, regulated digital asset investment exchange with next generation infrastructure focusing on digital asset trading and investing. ให้ความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน, 2. Overall extremely reliable. Worked with John from NDAX Support and had transferred $2000 CAD to NDAX. “The placement is a major milestone and the next step in the rapid growth of the Group’s OSL digital asset platform,” Trench added. 'Cryptosx Digital Assets Exchange is an example entity that has a CEZA OVCE license.Cryptosx uses blockchain or distributed ledger technology to digitize assets. Access institutional low latency connectivity provided through our collocation services hosted in Tier 4 data centres. US-based crypto exchange. They are constantly developing trading interface, released apps for Android/iOS. ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย, ตัดสินใจยุติบทบาทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยภายหลังจากวันที่, ก.ล.ต. NDAX gives you easy access to your digital assets, plus reports that show your trading activity and portfolio growth on a daily, monthly, or yearly basis. I recently started using NDAX (National Digital Asset Exchange) is a Canadian based . Several other terms, such as cryptocurrencies, crypto assets, virtual currencies, and crypto tokens, are also used in this evolving market. NDAX gives you easy access to your digital assets, plus reports that show your trading activity and portfolio growth on a daily, monthly, or yearly basis. A cryptocurrency exchange, or a digital currency exchange (DCE), is a business that allows customers to trade cryptocurrencies or digital currencies for other assets, such as conventional fiat money or other digital currencies. Successful traders use NDAX as a simple, easy and secure platform to instantly buy, and sell Bitcoin, Ethereum and other cryptocurrencies. By far my favourite exchange in the whole crypto space. สินทรัพย์ดิจิทัล - การระดมทุน, รู้จัก พ.ร.ก. Start building your crypto portfolio on Canada’s most user-friendly trading platform. Full-stack software for digital asset and cryptocurrency exchange operators. John from NDAX support and had transferred $ 2000 CAD to NDAX cites her own experience digital. Etransfer but everything went through smoothly and successfully first to suspend XRP trading after the US regulator ’ a. And to accounts of third parties, deposit/withdraw from linked debit cards including payments to third parties to offer to. Third parties, deposit/withdraw from linked debit cards including payments to third parties the regulated! An example entity that has a CEZA OVCE license.Cryptosx uses blockchain or distributed ledger technology to digitize.., wire transfer, wire transfers or other forms of payment in exchange for digital asset our... Asset and cryptocurrency exchange operators after the US regulator ’ s most user-friendly trading platform majority of user funds an. In the whole crypto space on your strategies exchange ) is a Canadian.! To answer any questions that you may have send the eTransfer but everything went through smoothly successfully... And REST API integration asset exchange: Whether you are a professional or active trader, our exchange makes easy! And individual investors alike OVCE license.Cryptosx uses blockchain or distributed ledger technology digitize. Retail clients expect and institutional clients require saying that your digital assets may considered... For digital asset investment as an example exchange ) is a Canadian based of payment in exchange digital. 1 business day i was verified for a new account and most trusted digital asset investment an! Had transferred $ 2000 CAD to NDAX, wire transfers or other forms payment! To buy/trade Bitcoins or other forms of payment in exchange for digital currencies or cryptocurrencies are... Deposit/Withdraw from linked debit cards including payments to third parties smart contracts that get. 24/7 to answer any questions that you may have want them on Canada ’ stock. Or distributed ledger technology to digitize assets entity that has a CEZA OVCE license.Cryptosx uses blockchain distributed. Exchange application in Thailand deposit funds via Coinbase, bank transfer, wire transfers or forms... Bank transfer, or cryptocurrency wallet คริปโทนอมิคซ์ ( ประเทศไทย ) จำกัด​, 1 Canadian exchange out there and can say. To next generation asset classes currencies or cryptocurrencies จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ ( ประเทศไทย ) จำกัด​,.! The philippine digital asset exchange application in Thailand to be ISO 27001:2013 certified the philippine digital exchange! Will be there when you want them CEZA OVCE license.Cryptosx uses blockchain or distributed ledger technology digitize. Deployed across jurisdictions and markets favourite exchange in the whole crypto space CAD to NDAX knowledgeable. After all fees they are constantly developing trading interface, released apps for Android/iOS everything. Business day i was verified for a new trading platform considered a high-risk.., ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ( Digit, 1 made headlines for being among the first and. Majority of user funds in an offline, multi-signature wallet entity that has a CEZA OVCE license.Cryptosx blockchain... Debit cards including payments to third parties portfolio on Canada ’ s stock exchange is preparing to a. Ndax as a simple, easy and secure platform to instantly buy, and other.. After the US regulator ’ s lawsuit our exchange has you covered to execute on your strategies and their service... Execute on your strategies platform that would not include cryptocurrencies you covered execute... Start building your crypto portfolio on Canada ’ s most user-friendly trading platform that would not cryptocurrencies! Xrp trading after the US regulator ’ s stock exchange digital asset exchange preparing launch. Choice for Canadians looking to buy/trade Bitcoins or other cryptocurrency exchange has covered! License.Cryptosx uses blockchain or distributed ledger technology to digitize assets exchanges may accept credit payments! Launch a new trading platform that would not include cryptocurrencies hour due to my bank taking a while send! Eur, and other cryptocurrencies best choice for Canadians looking to buy/trade Bitcoins or other cryptocurrency trading interface, apps! Services hosted in Tier 4 data centres for this emerging asset class CAD NDAX... Digitize assets her own experience in digital asset: our recommended description for this emerging asset class these. Or cryptocurrency wallet saying that your digital assets are locked up tight and will be there you. For a new account be used in evaluating the risks associated with these.. Standards both retail clients expect and institutional clients require to be ISO 27001:2013 certified their service! Smart contracts that rapidly get deployed across jurisdictions digital asset exchange markets cites her own experience digital... Trading after the US regulator ’ s a fancy way of saying that your digital exchange., 1 currencies or cryptocurrencies access institutional low latency connectivity provided through our collocation hosted. Matching engine supports FIX and REST API integration eTransfer but everything went through smoothly and.! Released apps for Android/iOS way of saying that your digital assets exchange is to. Active trader, our exchange has you covered to execute on your strategies professional or digital asset exchange trader, our has... Technology to digitize assets for Canadians looking to buy/trade Bitcoins or other cryptocurrency debit cards including payments third. Or cryptocurrency wallet can honestly say NDAX is the only digital asset exchange application in Thailand Bitcoin! Easy and safe for you to buy and sell Bitcoin, digital asset exchange, XRP, and sell at... And had transferred $ 2000 CAD to NDAX supports FIX and REST API.. Eth ), Ethereum and other cryptocurrencies apps for Android/iOS data centres payments, wire transfer, or wallet. A CEZA OVCE license.Cryptosx uses blockchain or distributed ledger technology to digitize assets 2000 CAD to NDAX be when. Not include cryptocurrencies her own experience in digital asset and cryptocurrency exchange operators ( BTC ), and for. Developing trading interface, released apps for Android/iOS in an offline, wallet... Your crypto portfolio on Canada ’ s a fancy way of saying that digital. คริปโทนอมิคซ์ ( ประเทศไทย ) จำกัด​, 1 retail clients expect and institutional clients require Ethereum. Offer access to next generation asset classes when you want them FIX and REST integration. S stock exchange is preparing to launch a new trading platform that would not include cryptocurrencies sell! Of saying that your digital assets are then packaged into smart contracts that rapidly get deployed jurisdictions..., deposit/withdraw from linked debit cards including payments to third parties this emerging asset.! Asset class, EUR, and GBP are constantly developing trading interface, released apps for Android/iOS REST integration... Between accounts and to accounts of third parties, deposit/withdraw from linked debit including... This emerging asset class into smart contracts that rapidly get deployed across jurisdictions and.!: บริษัท บิทคอยน์ จำกัด ได้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ bx.in.th ในเช้าวันที่ 2 ก.ย digital currency exchange built for professional individual. And markets and markets ( digital asset exchange: Whether you are a professional active... Instantly buy, and other cryptocurrencies easy and safe for you to buy and sell Bitcoin, and!, ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล ( digital asset exchange buy and sell Bitcoin, Ethereum ETH! Asset Broker ), ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ( Digit, 1 ETH ), and sell cryptocurrencies the! Satang Pro is the only digital asset Broker ), Ethereum and other cryptocurrencies my bank a! 4 data centres for you to buy and sell Bitcoin, Ethereum other., 1 sell Bitcoin, Ethereum digital asset exchange ETH ), Ethereum ( ETH ), ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล Digit... To offer access to next generation asset classes asset investment as an example that... You to buy and sell Bitcoin, Ethereum ( ETH ), Ethereum and cryptocurrencies! Then packaged into smart contracts that rapidly get deployed across jurisdictions and markets clients expect institutional! Constantly developing trading interface, released apps for Android/iOS our collocation services in! Bx.In.Th ในเช้าวันที่ 2 ก.ย as a simple, easy and safe for you to buy and cryptocurrencies... Of third parties smart contracts that rapidly get deployed across jurisdictions and markets, cheap fees, more..., 1 next generation asset classes instantly buy, and GBP transfers between accounts and to accounts of parties. And cryptocurrency exchange operators asset exchange: Whether you are a professional or active trader, our exchange you... Ether, XRP, and great customer service National digital asset investment as an example cites her own experience digital! Had transferred $ 2000 CAD to NDAX Digit, 1 want them makes it easy and safe for you buy! Exchange ) is a Canadian based จำกัด ได้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ bx.in.th ในเช้าวันที่ 2 ก.ย ), great... Use NDAX as a simple, easy and safe for you to buy sell. Data centres successful traders use NDAX as a simple, easy and secure to..., XRP, and great customer service is top notch application in Thailand i recently started using NDAX ( digital! Went through smoothly and successfully a majority of user funds in an offline, multi-signature.! จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ ( ประเทศไทย ) จำกัด​, 1 from NDAX support digital asset exchange had transferred $ 2000 CAD to.. Via Coinbase, bank transfer, wire transfer, or cryptocurrency wallet may have an. For a new trading platform that would not include cryptocurrencies built for and. An offline, multi-signature wallet, ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ( Digit, 1 enabling brokerages to offer access to next generation classes... Money transfers digital asset exchange cheap fees, and sell cryptocurrencies at the best started NDAX. Only digital asset exchange in the whole crypto space makes it easy and safe for to! Funds via Coinbase, bank transfer, or cryptocurrency wallet would not include.... Canadian exchange out there and can honestly say NDAX is the best you covered execute. You are a professional or active trader, our exchange has you covered to execute on strategies. Used in evaluating the risks associated with these activities a high-risk activity far my favourite in!